Nasz Twitter STREFA POLITOLOGII - OD ABSOLWENTÓW DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Nasz profil na Facebooku
STRONA GŁÓWNA
PSYCHOLOGIA
Działania twórcze
Projekt własnego przedsięwzięcia
Przywództwo i kierowanie zespołem
Technika negocjacji
Zarządzanie kadrami
Przywództwo w państwach totalitarnych XX wieku
Psychologia polityki
Decydowanie polityczne
Komunkowanie polityczne
Zarządzanie i komunikowanie społeczne
ETYKA I FILOZOFIA
Etyka
Filozofia
Historia myśli politycznej
Myśl polityczna
Współczesne idee polityczne
PAŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
Współczesne systemy polityczne
System polityczny i prawny RP
Partie i systemy partyjne
Ruchy społeczne
Teoria administracji publicznej
Prawo administracyjne
Prawo europejskie
Fundusze pomocowe i strukturalne
Samorząd i wspólnoty lokalne
Polityka gospodarcza i społeczna
Teoria polityki
Socjologia polityki
Metodologia badań politologicznych
MIĘDZYNARODOWO
Międzynarodowe stosunki polityczne
Koncepcje współczesnych stosunków międzynarodowych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Konflikty współczesnego świata
Relacje transatlantyckie
Organizacje międzynarodowe
Społeczeństwa obywatelskie Europy
Problemy narodowościowe w Europie
PRACE DYPLOMOWE
FORUM
KONTAKT
DZIALANIA TWÓRCZE

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA
      W ŁODZI
 
   
WYDZIAŁ: Humanistyczny
KIERUNEK: Politologia
WOJCIECH KANIUKA

 :PRZEDMIOT
Działania twórcze

ZADANIE KOŃCOWE
Czy Twoje przyszłe lub obecne miejsce pracy może być podmiotem umyślnie twórczym?

Jako student drugiego roku politologii wiążę swoją przyszłość zawodową z pracą w administracji publicznej. Ktoś może się dziwić, co praca urzędnika może mieć wspólnego z działalnością twórczą? Ja uważam, że ma bardzo wiele wspólnego i będę chciał w tym eseju to udowodnić.

Administracja publiczna nie polega tylko na wykładni prawa i jego stosowaniu. Praca urzędnika publicznego, niezależnie od szczebla administracji wymaga bardzo często od takiej osoby innowacji, kreatywności, głębokiego racjonalizmu oraz niekiedy, a właściwie bardzo często kierowania się w swojej pracy empatią. Mam świadomość tego, że mojej wizji pracy urzędnika można zarzucić zbytni idealizm, ale osobiście uważam, że dziś te rzeczy, które wydają się trudne, wymaga dużego wysiłku i poświęcenia bardzo szybko „podpinamy” pod idealizm, a wręcz utopię. Chciałbym w tym miejscu udowodnić, że moja wizja pracy urzędniczej nie jest kolejnym zarysem państwa idealnego, ale realną wizją twórczego charakteru pracy urzędniczej.

Podstawową metodą w pracy urzędnika powinna być metoda techne. Zadaniem osób, które są odpowiedzialne za społeczeństwo jest stworzenie takiej rzeczywistości, w której każda pojedyncza osoba będzie czuła się dobrze, swobodnie i bezpiecznie. Każdy urzędnik i polityk powinien czuć się odpowiedzialny nie tylko za państwo, ale także za każdego pojedynczego obywatela.

Rzeczywistość społeczna powinna być przez urzędników w taki sposób tworzona, aby każdy człowiek miał poczucie własnej wartości i mógł się w pełni rozwijać. Urzędnik i polityk musi poznawać dogłębnie potrzeby zwykłych ludzi i na podstawie tak zdobytej wiedzy realizować swoją misję, bo tak też powinien postrzegać swoją pracę – nie tylko jako zajęcie zarobkowe, ale przede wszystkim jako misję, której się podjął i którą powinien dopełnić efektownie do końca.

Myślę, że przy kreowaniu rzeczywistości społecznej ważna jest klasyfikacja ludzi na określone grupy społeczne. Nie ma to na celu oddzielenie danej grupy od reszty społeczeństwa, ale szczegółową analizę jej problemów, potrzeb i oczekiwań w celu rozwiązania pierwszych i zaspokojenia drugich. Dlatego też tak ważnym elementem pracy urzędniczej jest behawioryzm, który polega między innymi na uważnej obserwacji oraz empiryzm polegający na doświadczeniu, pod warunkiem jednak, że przy zabiegach tych będzie się kierowano zasadami etyki i słusznego celu.

Przykładem może być skuteczne prowadzenie polityki wobec osób niepełnosprawnych. Polityka ta powinna być realizowana w pięciu podstawowych aspektach: edukacji, rehabilitacji, pracy, opieki społecznej oraz życia kulturalno-rozrywkowego. W każdym z tych aspektów nieodłącznym elementem jest likwidacja barier architektonicznych.

Uważam, że w podobny sposób powinny być rozpatrywane pozostałe dziedziny życia społecznego. Dlatego też tak ważnym elementem w pracy każdego urzędnika jest kierowanie się działaniem twórczym. Jeśli w przyszłości będzie mi dane pełnić ważną funkcję to obiecuję sobie, że będę kierował się w wypełnianiu mojej misji etyką, innowacją oraz hermeneutyką.

CZEKAM NA WASZE PRACE.
                                                        


    
POLECAM:
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
E-KOREPETYCJE
Wojciech Kaniuka - Obsługa firm i osób prywatnych
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
PROGRAM DO KASYNA
SZUKAM TELEPRACY
SZUKAM TELEPRACY
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Wykonanie i Administracja Serwisu: Wojciech Kaniuka - Autopromocja